Propozice speciální výstavy 7. 10. 2023, Pasohlávky

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA plemen ŠARPLANINEC, KRAŠSKÝ OVČÁK A TORNJAK

se zadáváním titulů za plemeno:
Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, 
CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, Vítěz speciální výstavy mladých pes a fena, Vítěz speciální výstavy pes a fena, Vítěz speciální výstavy veteránů pes a fena,
za výstavu:
Nejlepší štěně Pasohlávek 2023, Nejlepší dorost Pasohlávek 2023, Juniorský vítěz Pasohlávek 2023, Veterán vítěz Pasohlávek 2023, Čestný vítěz Pasohlávek 2023, Vítěz Pasohlávek 2023

v sobotu 7. 10. 2023, v kempu Merkur, Pasohlávky, jižní Morava

Program výstavy: 
9. 30 – 10.00 přejímka psů
10.00 zahájení výstavy a posuzování
asi od 13.30 (nebo po skončení posuzování) soutěže, budou-li přihlášeny

Uzávěrka přihlášek

                I.                             17. 9. 2023          II.                           29. 9. 2023

Rozhodčí Goran Rokić, Chorvatsko

Přihlášky pouze on-line - na webu klubu (přes adresy sarplaninec-club.cz, tornjak-club.cz. krasák.cz)
Pokud budete mít s přihlášením potíže, ozvěte se mailem na sarplaninac@seznam.cz nebo na tel. 606268086 (Cestrová)

POPLATKY POSÍLEJTE NA ÚČET 882623399/0800, var. symbol 231007
Na účet je možné poslat peníze převodem, ale i složenkou, který typ vybrat, poradí na poště.
Do zprávy o příjemce napište své jméno.

Výstavní poplatky:          pro 1.uzávěrku       pro 2. uzávěrku       
Za prvního psa člen klubu       650 Kč                    750                     
Za prvního psa nečlen klubu  750 Kč                    800 Kč                      
Za dalšího psa  člen                 500 Kč                    600 Kč                  
Za dalšího psa nečlen              600 Kč                    650                       
Veteráni,  dorost,
štěňata, (člen i nečlen)             250 Kč              250 Kč
Čestná třída (člen i nečlen)      400 Kč                  400 Kč                  
Bez zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata. Při rozlišení plateb 1. a 2. přihlášky rozhoduje datum přihlášení on-line

Třídy: Rozdělení tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce.
Po vlastním posuzování soutěže: Dítě s krašákem, šarplanincem nebo tornjakem (věk od 9 do 14 let včetně), O nejlepší pár krašáků, šarplaninců nebo tornjaků (V soutěži nemusí! být oba psi v majetku jednoho vystavovatele.), Chovatelská skupina (pravidla dle výstavního řádku ČMKU). Tyto soutěže jsou bez poplatku.

Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, R. CAC ČR, Vítěz speciální výstavy mladých pes a fena (psovi i feně výbornému 1, CAJC), Nejlepší mladý jedinec – BOJ (soutěží pes a fena, kteří získali CAJC),
Vítěz speciální výstavy pes a Vítěz speciální výstavy fena (soutěží CAC), Vítěz speciální výstavy veteránů (může být udělen psovi i feně výbornému 1 z třídy veteránů). Nejlepší veterán plemene  - BOV (mezi nejlepším veteránem psem a fenou).
Nejlepší z čestných tříd (za plemeno, soutěží pes a fena výborný 1 z čestné třídy). 
BOB (soutěží BOJ, Vítěz speciální výstavy pes i fena a BOV a Nejlepší z čestných tříd). BOS  (soutěží nejlepší mladý, nejlepší veterán, Vítěz speciální výstavy a Nej z čestné třídy opačného pohlaví než je BOB)
Další tituly jen pokud se na výstavu přihlásí více než jedno plemeno: Juniorský vítěz Pasohlávek 2023 (soutěží BOJ), Čestný vítěz Pasohlávek 2023 (soutěží Nej čestných tříd plemen), Veterán vítěz Pasohlávek 2023 (soutěží BOV). Vítěz Pasohlávek 2023 (soutěž  BOB)
Udělení titulů není nárokové. Pro titul šampion ČR platí ustanovení ČMKU.

Veterinární předpisy:
1. Všechna zúčastněná zvířata musí mít s sebou očkovací průkaz psa, ověřující jejich totožnost, zdravotní stav a v němž bude dále uvedeno, že: pes je v imunitě proti vzteklině.
2. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení: K přihlášce je třeba nahrát také kopii průkazu původu. Pokud chcete zařadit psa/fenu do třídy vítězů nebo čestné, nahrajte do přihlášky kopii diplomu šampiona (nepočítá se titul junioršampion) nebo kopii titulu Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz klubové výstavy, Vítěz speciální výstavy.
U štěňat, u kterých ještě nebyl průkaz vydán, připište poznámku: zažádáno + tetovací číslo (uvedeno většinou ve smlouvě o prodeji).
- podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru.
- výstava je přípustná všem psům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy
- pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem či vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa
- volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem
- z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru.
- v případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky vráceny, případně část použita k uhrazení nákladů s výstavou
- neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku
- vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu.

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů tedy pro porušení propozic výstavy nebo výstavních předpisů. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 600 Kč řediteli výstavy v průběhu posuzování.
Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel.

Další důležité informace
BONITACE V sobotu 7. 10. po skončení výstavy, rozpis bude zveřejněn na webu klubu.

! UBYTOVÁNÍ možno v kempu Pasohlávky  www.kemp-merkur.cz