Kontrola DKK

KONTROLA DKK

V klubu JE POVINNOST kontrolovat dysplazii kyčelního kloubu (DKK)
Při rentgenu si můžete nechat udělat i vyšetřetní loketních kloubů, ale NENÍ TO POVINNÉ.

Při rentgenu musí veterinář snímky označit (ví jak), vezměte! proto s sebou očkovací průkaz, kde máte uvedeno číslo čipu i tetování. Veterinář zkontroluje, zda to dopovídá (tedy pes a průkaz patří skutečně k sobě) a zapíše do průkazu původu datum rentgenu. Pak snímek veterinář odešle na posuzovatele, tím je MVDr. Lukáš Duchek. 

Veterináři mají seznam posuzovatelů, adresu si tam najde.

Snímkování se provádí při narkóze. Je dobré si vybrat někoho, kdo má zkušenost s rentgenem DKK velkých psů, aby snímek vyšel dobře. (Nohy musí být při rentgenu ve správné pozici.) Pokud je dodán nekvalitní snímek, posuzovatel ho nemůže vyhodnotit a vše se musí opakovat.
Samotný retngen platíte veterináři, který ho provádí.

Vyhodnocení snímku je složitější, než aby stačil jen pohled na rtg snímek. Měří se úhly atd. Tudíž při prvním pohedu vám veterinář, který psa rentgenuje, nemůže sdělit výsledek, nanejvýš jen svůj odhad. Je třeba to skutečně nechat na našem posuzovateli. 

JAK ZAPLATIT ZA VYHODNOCENÍ SNÍMKU DKK

Platit můžete hned, jak se psem absolvujete vyšetření - tedy PŘED vyhodnocením snímku!
posuzovatel: MVDr. Lukáš Duchek, K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5, tel. : +420 251 617 564, mob.: +420 775 688 637 Cena za vyhodnocení snímků je od prosince 2022 600 Kč
Pokud si necháte vyhodnotit i lokte (nepovinné - viz text výše), pak jsou to dvě vyhodnocení (kyčele + lokte) a zaplatíte 1200 Kč

peníze pošlete na účet 27-4570340267/0100 (u Komerční banky)

variabilní symbol: 9xxxxx (majitel místo x napíše posledních pět čísel čipu nebo tetovací číslo a přidá nulu na konci, protože naše tetovací číslo má jen čtyři číslice)