Záznam schůzky výboru 3. 2. 2024, Velké Popovice

Účast: PhDr. D. Cestrová, Ing. V. Balíková, Z. Hrouda, V. Karpíšek, MVDr. Š. Kotoučová, Z. Novotná, J. Petlach,
Omluveni: A. Šajnerová, D. Tomečková, J. Prukner

1. Možnost bonitace mimo výstavu
Tato možnost je uvedena v bonitačním řádu klubu, náklady na bonitaci hradí chovatel, který chce tuto možnost využít. Tedy náklady na rozhodčího, tříčlennou bonitační komisi, cestovné. Zatím nikdo nevyužil.
- Členové výboru berou na vědomí, že tazatel odpověď dostal

2.   Dopis členů klubu k chování jedné chovatelky a členky klubu
Výbor klubu tento dopis členů klubu bere na vědomí. Vzhledem ke skutečnosti, že si členové přejí zůstat v anonymitě, jde v podstatě o anonym a výbor klubu se anonymy zabývat nebude. 

Pokud se jedná o vyjadřování členů na sociálních sítích, musí si toto řešit členové sami. Jedná se o občansko-právní rovinu sporu.

Pokud se jedná o chování členů na výstavách mimo klubových akcí, řešení připadá dle předpisů ČMKU organizátoru výstavy.

Podezření na porušení chovatelského řádu klub začal řešit před obdržením dopisu.
- S
chváleno jednomyslně.  

3.   Příspěvek na tábor
Klub přispívá částkou 2.000 Kč na dřevo a palivo, elektřinu nebo podobné společné opodstatněné náklady na tábor organizovaný klubem. V roce 2023 se konaly 2 tábory. Výboru klubu rozhodl, že bude příspěvek vyplácen pouze tehdy, pokud bude minimálně třetina z účastníků tábora členy klubu. Projednáme ještě na členské schůzi.
- Schváleno jednomyslně.

4.   Hospodaření klubu
Vzhledem k neúčasti Šajnerové kvůli nemoci, přednesla podrobně hospodaření klubu Cestrová.

a)    K členským příspěvkům
Výbor navrhuje ponechat je v dosavadní výši. Upřesnit ale způsob placení: Zůstane termín zaplacení do konce března. Následně budou členové, kteří nezaplatili, e-mailem vyzváni k zaplacení členských příspěvků. V e-mailu bude stanoven termín, do kterého mají zaplatit, jinak dojde k vyřazení z klubu. O této skutečnosti se dozví prostřednictvím e-mailu zaslaného předem nejpozději do konce září.
- S
chváleno jednomyslně.

b)     Kontroly vrhu
Při kontrole hospodaření se zjistilo, že někteří chovatelé vloni neuhradili poplatek za kontrolu vrhu. Nově je proto bude na webu klubu umístěn tiskopis žádosti o kontrolu vrhu. Bude zde uvedeno, že je nutné poplatek za kontrolu vrhu zaplatit předem. Teprve poté bude kontrola vrhu provedena.

Žádostí on-line zaznamenanou v systému se vyhneme různým dohadováním o tom, zda něco došlo nebo ne a podobně. 
Úkoly: on-line žádost  připraví Cestrová.
- S
chváleno jednomyslně.

c)  Hospodaření klubu
Hospodaření za rok 2023 bude podrobně projednáno na členské schůzi.

Úkoly: Pro členskou schůzi připraví Šajnerová.
- Schváleno jednomyslně

d)    Ve fondu pomoci máme cca 16.000 Kč. O pomoc nikdo zatím nepožádal, i když několik situací k tomu spělo.

e)    Výstavy
U 2 výstav v roce 2023 jsme měli munusový výsledek, u 1 výstavy je klub v plusu. Náklady se zvyšují, hlavně na rozhodčí, ale narostly i ceny za poháry atd. Některé částky za výstavu jsou ale pevně dané předpisy čmku. Podle nich je klub povinen zajistit rozhodčímu ubytování i plné stravování a uhradit cestu ve výši určenou čmku. Je proto nutné navýšit výstavní poplatky. D. Cestrová přednesla srovnání výstavních poplatků některých klubů, poplatky u menších klubů, jako je náš, jsou výrazně vyšší, výrazný je i rozdíl mezi členem a nečlenem. Na základě diskuse členů výboru bylo rozhodnuto, že se výstavní poplatky navýší hlavně u prvního psa, zvýší se rozdíl mezi členy a nečleny. U dalších položek bude zvýšení jen mírné, většinou o 50 Kč.             

                                    1. uzávěrka / 2. uzávěrka

     1. pes člena                                  700 / 800
1. pes nečlena                            1000 / 1100
Za dalšího psa člen                      550 / 600
Za dalšího psa nečlen                  600 / 650
Štěňata, dorost, veterán člen       250 obě uzávěrky
Štěňata, dorost, veterán nečlen   350 obě uzávěrky
Čestná třída                                  500 (má i BOB) obě uzávěrky

- Schváleno jednomyslně.

5)  Závažné porušení předpisů ČMKU i klubu
Jedna chovatelka, členka klubu nenahlásila klubu krytí. Udělala to dodatečně teprve až po narození štěňat, a to u vrhu ze 4. 9. 2023. Podle údajů, které uvedla v krycím listě dodaném až po výzvě výboru a v hlášení narození štěňat, šlo o délku březosti 74 dní, což vyvolává pochybnosti o skutečné době krytí. Navíc je majitelkou vícero psů, nejen šarplaninců, proto výbor nařídil dle předpisů klubu i ČMKU kontrolu paternity.
Výsledek  kontroly chovatelka zaslala, výbor ho bere na vědomí. Potvrzuje nahlášeného otce.

Za neodevzdání krycího listu, což je dle řádů klubu i ČMKU vážný prohřešek,  udělil výbor klubu chovatelce výbor upozornění s výstrahou. Dle kárného řádu se může odvolat k členské schůzi.

Výbor zároveň chovatelku vyzval, aby se vyjádřila k některým svým sdělením na jejím facebookovém profilu, ze kterých vzniká dojem, že má nový vrh bez nahlášení klubu.

Ukoly: Oznámení s upozorněním o udělené výstraze i žádost o vyjádření zašle Balíková
- Schváleno jednomyslně

6) Podezření na odchov štěňat šarplaninec bez PP
Výbor klubu se dozvěděl o údajném prodeji štěňat šarplanince bez PP. Poslal chovatelce a člence klubu mailem žádost o vyjádření k situaci, jak vyžadují předpisy ČMKU. Neodpověděla, proto ji tajmeník klubu pošle výzvu písemně poštou.

Úkoly :  Balíková napíše oficiální dopis s výzvou k vyjádření.
- Schváleno jednomyslně.

7)    Klubový víkend na Sázavě, členská volební schůze, bonitace
Výbor projednal přípravu, na schůzi si jednotliví členové výboru připraví krátkou zprávu o své oblasti. Pozvánku na akci již členové dostali na přelomu roku. Nově je třeba poslat pozvánku a program na členskou schůzi.

Úkoly: Prezenční listinu připraví Balíková
Pozvánku na členy zašle Cestrová
Přihlášku na bonitaci zpracuje a dá na web Karpíšek
- Schváleno jednomyslně

8) různé
Cestrová informovala, že pokud již osoba není členem klubu a chtěl by využívat chovatelský servis (např. odchov štěňat), musí uzavřít s klubem chovatelskou smlouvu. Smlouva je uvedena na webu. Zatím to funguje.

Plný zápis z jednánání výboru je i tajemníka klubu ing. Balíkové