Ze členské volební schůze 20. 4. 2024, Sázava

Činnost klubu: V roce 2023 jsme měli 3 klubové výstavy, 3 bonitace, 2 tábory, klubový víkend na Sázavě v kempu Cíl (již 3. ročník, vznikl na návrh členů klubu) a vánoční besídku  listopadový výstup na Říp. Vše je průběžně zveřejňováno na webu a fb klubu.  
Na rok 2024 členská schůze odsouhlasila stejné akce kromě táborů. Tábor v červenci, kterého se zúčastňovalo stále méně členů klubu – vloni už to byli v drtivé většině nečlenové, klub nebude dle rozhodnutí členské schůze už zaštiťovat. V letošním roce tak bude pod klubem jen 1 tábor – v srpnu.

Členská schůze také rozhodla, že klub bude přispívat na společné výdaje na táboře (elektřina, dřevo na táborák atd.), na kterém bude nejméně 1/3 členů klubu.

Web:  Zazněla informace k webu, který postupně obnovujeme po té, co se asi před 5 lety spálil server, na kterém ho náš provider měl. Větší část údajů včetně chovných půs za posledních pět let je zanesena další se ještě doplní.
Požádáme členy o kontrolu údajů. Pokud někdo kontrolou zjistí, že chce něco u svého psa doplnit, ať to pošle e-mailem a bude průběžně doplněno. 

Výstavy:   S ohledem na zdražování snad všeho, co je s nimi spojené, členská schůze schválila navýšení výstavních poplatků. Zvýšila také rozdíl mezi členem a nečlenem tak, jak to obdobně mají podobně velké kluby jako jsme my.

Fond nouze: Je na něm 16 tisíc, členové klubu zatím možnost použít je nevyužili.

Prohřešky členů klubu:
Prodej štěňat bez PP
a) Podezření u jedné chovatelky se nepotvrdilo - pomáhala udat vrh šarplaninců po nechvoné feně, která se ocitla se štěňaty v nouzi. Nešlo ani o prodej, spíše o umístění.
b) Druhý případ se netýkal přímo našich plemen, podnět jsme předali ČMKU, klub počká na vyjádření, protože jde o jeho členku.
c) U tornjaků nabízel jeden chovatel křížence mezi tornjakem a fenou asiata. Psi byli na pastvě a dostali se k sobě, majitel na to přišel, až když byla fena ve vyšším stádiu březosti – nešlo řešit jinak než narozením štěňat. Majitel vše řádně nahlásil klubu a situace se nebude opakovat.

Porušení předpisů ČMKU a klubu
Za pozdní odevzdání krycího listu (až s hlášením vrhu) udělil výbor klubu jedné chovatelce dle kárného řádu upozornění s výstrahou. Členská schůze toto upozornění potvrdila.
Výbor také nařídil dle předpisů ČMKU kontrolu paternity – předložený výsledek odpovídá rodičů nahlášeným v krycím listě, vrh bude zapsán.

Na základě tohoto případu se ukázalo, že znění výkladu chovatelského a zápisního řádu KCHŠKT k článku 16 je příliš benevolentní. Původně mělo zabránit šikanování chovatelů z pozice klubu (samoúčelnému nařizování kontroly), nezahrnuje ale situaci, kdy nařízení paternity je nutné kvůli nedodržení předpisů chovatelem. Členská schůze proto rozhodla o doplnění tohoto článku:

Původní text: „Krevní zkouška se provádí na náklady majitele nebo klubu. Pokud se identita uvedená v průkazu původu prokáže jako správná, hradí náklady klub. Pokud se prokáže, že údaje v průkazu původu nejsou správné, hradí zkoušku chovatel či majitel chovné stanice, která je součástí jména zvířete (ne majitel zvířete)“
K tomu bylo doplněno: „Pokud klub nařídí kontrolu paternity nebo parentity na základě toho, že ten, kdo má fenu v držení a uskutečnil vrh, prokazatelně poruší předpisy KCHŠKT nebo ČMKÚ o chovu, může být částka snížena nebo zcela ponechána k úhradě majiteli nebo držiteli feny. Rozhodnutí přísluší výboru KCHŠKT. Chovatel nebo držitel feny se může proti rozhodnutí výboru odvolat do 30 dnů k členské schůzi.“

Zároveň členská schůze rozhodla, že v daném případě chovatelky klub uhradí jen polovinu nákladů na tuto kontrolu, protože paternita musela být nařízena kvůli jejímu pochybení,

Zpráva poradce chovu klubu pro tornjaky:  Chov kvete, vrhů je hodně. Tornjaci jsou hodně aktivní, mají velkou účast na výstavách, canisterapie, mají i zkoušky (ČR, SK, Rakousko).
V Beskydech se tornjaci osvědčili i na pastvinách.

Zpráva hlavního poradce chovu k šarplanincům i tornjakům: Kontroly DKK i loktů vycházejí u tornjaků dobře, u šarplaninců se situace v roce 2023 zhoršila. Problém je zejména u importů.
Potíž je v tom, že v zemi původu není systém kontroly DKK a na to, co někdy uvádějí jednotliví chovatelé jako svoje vyšetření, se nedá spolehnout. Především tedy u křížení importů nám vznikají problémy. Stále proto platí zásada, že je vhodné kombinovat import se psy z našich linií, kde známe předky řadu generací dozadu.
Máme řízený chov, principy jsou zveřejněny na webu. Bude se proto důrazněji přistupovat k výběrů chovných psů a fen při křížení podle těchto principů.   

Kontroly loktů – zatím byly dobrovolné, u kontrolovaných většinou negativní výsledky. Členská schůze odhlasovala povinné kontroly loktů, výsledek bude zatím informativní, nebude ovlivňovat chovnost. Po dvou letech se vyhodnotí.

Hospodaření:   Členská schůze schválila hospodaření za rok 2023. Supervizor potvrdil, že provedl kontrolu účtu i pokladny.

Členská schůze zvýšila na návrh člena výboru pověřeného hospodařením členský příspěvek na 600 Kč za rok, rodinný příslušník zůstává na 300 korunách.

Háravé feny na klubových a speciálních výstavách:   ČMKÚ provedlo změnu – zrušilo zákaz háravých fen na výstavách v ČR. U našich plemen je to problém - háravé feny nám v minulosti vždy narušily průběh výstavy, zvyšovala se agresivita psů, ale i fen. Jde o projev, který je v jejich přirozeném prostředí běžný a pro ně důležitý. Narušila se tak ale i regulérnost soutěže. Z důvodu bezpečnosti lidí i psů proto členská schůze odhlasovala pravidla pro účast háravých fen na výstavě pořádané klubem. Jsou zveřejněna na webu klubu.

Členská schůze vyřešila i situaci, kdy na výstavu jde háravá fena proto, aby splnila podmínku pro chovnost – tj. účast na výstavě pořádané klubem a získání známky výborná nebo velmi dobrá. Ve třídě mimo konkurenci, kam tedy po této členské schůzi mohou háravé feny, se známka neuděluje. V posudku proto bude uvedena známka, kterou by rozhodčí navrhl, pokud by fena soutěžila ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené nebo vítězů. Pro potřeby bonitace bude toto sdělení totožné, jako by byla známka udělena.

Nejúspěšnější psi a feny za každé plemeno za rok 2023
Výsledky jsou zveřejněny na webu.  

Volby:
Členové výboru zvolení na členské schůzi na další období (4 roky):
Za šarplanince (7 členů výboru)
Ing. Balíková Veronika
PhDr. Cestrová Dagmar
Hrouda Zdeněk
MVDr. Kotoučová Štěpánka
Karpíšek Vlastimil
Prukner Jaroslav
Šajnerová Alena
Za tornjaky (3 členové výboru)
Petlach Jasmína
Novotná Zuzana
Válek Martin
Za krašáky (1 člen výboru)
Brzobohatá Gabriela

Náhradníci (pořadí podle počtu hlasů):
za šarplanince
Folwarczna Markéta
Šanturovová Petra
Olmerová Romana
za krašáky
Tomečková Denisa

Supervizor
Lamková Gabriela