PROPOZICE Klubová výstava Litoměřice 27. 5. 2023

Z pověření Českomoravské kynologické unie
pořádá Klub chovatelů šarpalninců, krašáků a tornjaků (KCHŠKT) 

KLUBOVOU CAC VÝSTAVU se zadáváním titulů Klubový vítěz pes a fena
plemen KRAŠSKÝ OVČÁK, ŠARPLANINEC A TORNJAK
v sobotu 27. 5. 2023 při Mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích, areál výstaviště

Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB,
Nejlepší štěně plemene, Nejlepší dorost plemene, Nejlepší z čestných tříd plemene,
Klubový vítěz - pes, Klubový vítěz - fena,
Nejlepší štěně Litoměřic 2023, Nejlepší dorost Litoměřic 2023,
Juniorský vítěz Litoměřic 2023, Veterán vítěz Litoměřic 2023, Čestný vítěz Litoměřic 2023, Vítěz Litoměřic 2023

Program výstavy:   Od 8:30 přejímka psů, pak podle časového rozpisu v kruhu      9.15 zahájení posuzování

Uzávěrka přihlášek      I. uzávěrka 10. 5. 2023           II. uzávěrka 21. 5. 2021 on-line,  poštou 18. 5. 2023 NEposílejte doporučeně

Rozhodčí: Gabriel Stibel, Stefan Mitrevski (oba Makedonie)

Přihlášky on-line ZDE   (v případě problémů s přihlášením volejte 602193610 nebo napište na sarplaninac@seznam.cz)
poštou případně na: Dagmar Cestrová, Šípková 18, 400 11 Ústí nad Labem (NE doporučeně, musí se pro ni na poštu!)

POPLATKY POSÍLEJTE NA ÚČET 882623399/0800, var. symbol 230527
Na účet je možné poslat peníze převodem, ale i složenkou, který typ vybrat, poradí na poště. Do zprávy o příjemce napište své jméno.

Výstavní poplatky:          pro 1.uzávěrku       pro 2. uzávěrku        

Za prvního psa člen klubu       650 Kč           750  Kč                   
Za prvního psa nečlen klubu   750 Kč            800 Kč                     
Za dalšího psa  člen                550 Kč            600 Kč                 
Za dalšího psa nečlen             600 Kč            650  Kč                   
Dorost (všichni)                      300 Kč            300 Kč                 
Veteráni,  puppy (člen i nečlen)       250 Kč            250 Kč
Čestná třída  (člen i nečlen)             400 Kč            400 Kč
Pro rozlišení plateb při 1. a 2. uzávěrce rozhoduje datum přihlášení on-line, u poslaného poštou datum razítka 

Třídy: Rozdělení tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Po vlastním posuzování soutěže: Dítě a pes, O nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina. Tyto soutěže jsou bez poplatku. (V soutěži párů nemusí! být oba psi v majetku jednoho vystavovatele.) Dohlásit lze ještě v kruhu v době přejímky před posuzováním .

Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, R. CAC ČR, Nejlepší veterán plemene  - BOV (mezi nejlepším veteránem psem a fenou), Nejlepší mladý jedinec – BOJ (soutěží pes a fena, kteří získali CAJC), Klubový vítěz pes a Klubový vítěz - fena  (soutěží CAJC a CAC), BOB (soutěží oba Kluboví vítězové a výborný 1 z třídy čestné), BOS –  získává soutěžící o BOB opačného pohlaví než je BOB.
Nejlepší z čestných tříd plemene – mezi vítězem třídy čestné psem a fenou.

Další tituly jen pokud se na výstavu přihlásí více než jedno plemeno:
Juniorský vítěz Litoměřic 2023 (soutěží BOJ), Nejlepší z čestných tříd Litoměřic 2023 (soutěží Nej čestných tříd plemene), Veterán vítěz Litoměřic  202š (soutěží BOV). Vítěz Litoměřic 2023 (soutěží  BOB)
Udělení titulů není nárokové. Pro titul šampion ČR platí ustanovení ČMKU.

Veterinární předpisy:
1. Všechna zúčastněná zvířata musí mít s sebou očkovací průkaz psa, ověřující jejich totožnost, zdravotní stav a v němž bude dále uvedeno, že: pes je v imunitě proti vzteklině.
2. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení: K přihlášce je třeba přiložit také kopii průkazu původu. Pokud chcete zařadit psa/fenu do třídy vítězů nebo čestné, s přihláškou přiložte kopii diplomu šampiona nebo kopii titulu Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz klubové výstavy, Vítěz speciální výstavy.

U štěňat, u kterých ještě nebyl průkaz vydán, připište poznámku: požádáno + tetovací číslo (uvedeno většinou ve smlouvě o prodeji)
- podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru.
- výstava je přípustná všem psům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy
- pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem či vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa
- volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem
- z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady v exteriéru.
- v případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů s výstavou
- neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku, odhlásit se z výstavy s nárokem na vrácení poplatku lze pouze do data druhé uzávěrky
- vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu, se zveřejněním výsledků výstavy

Protest: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů tedy pro porušení propozic výstavy nebo výstavních předpisů. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 700 Kč řediteli výstavy v průběhu posuzování.

Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel.

Další důležité informace
UBYTOVÁNÍ kemp Brozany (nově zrekonstruovaný, večer uděláme posezení u opraveného místního občerstvení).
Objednávejte ubytování co nejdříve!
Pokud bude třeba, uvádějte, že klub má dojednáno s majitelem kempu zhruba 7 chatek.