PROPOZICE na klubovou výstavu 28. 10. 2023 BEROUN

Z pověření Českomoravské kynologické unie pořádá Klub chovatelů šarpalninců, krašáků a tornjaků (KCHŠKT)

KLUBOVOU CAC VÝSTAVU bez zadávání titulů Klubový vítěz

pro plemena KRAŠSKÝ OVČÁK, ŠARPLANINEC A TORNJAK

v sobotu 28. 10. 2023 v areálu Dog Academy Beroun  (venkovní areál, v případě špatného počasí velká hala)

Zadávané ocenění a tituly:
za plemeno: CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší dospělý pes, Nejlepší dospělá fena, Nejlepší z čestných tříd
za výstavu: Nejlepší štěně Berouna 2023, Nejlepší dorost Berouna 2023, Juniorský vítěz Berouna 2023, Veterán vítěz Berouna 2023, Čestný vítěz Berouna 2023, Vítěz Berouna 2023

Program výstavy:  
9:30 přejímka psů, pak dostanete číslo v kruhu    

10.00 zahájení posuzování

Rozhodčí: Petr Řehánek, ČR

Přihlášky pouze on-line, uzávěrky přihlášek:      I. uzávěrka 8. 10. 2023           II. uzávěrka 19. 10. 2023
Přihlášky pouze on-line ZDE   (v případě problémů s přihlášením volejte 602193610 nebo napište na sarplaninac@seznam.cz)
POPLATKY POSÍLEJTE NA ÚČET 882623399/0800, var. symbol 231007
Na účet je možné poslat peníze převodem, ale i složenkou, který typ vybrat, poradí na poště. Do zprávy o příjemce napište své jméno.

Výstavní poplatky:          pro 1.uzávěrku       pro 2. uzávěrku     
Za prvního psa člen klubu       650 Kč           750  Kč                  
Za prvního psa nečlen klubu   750 Kč            850 Kč                    
Za dalšího psa  člen                550 Kč            600 Kč                
Za dalšího psa nečlen             600 Kč            650  Kč                  
Štěňata, dorost, veráni  (člen i nečlen)       250 Kč            250 Kč
Čestná třída  (člen i nečlen)             400 Kč            400 Kč
Pro rozlišení plateb při 1. a 2. uzávěrce rozhoduje datum přihlášení on-line.

Třídy: Rozdělení tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Po vlastním posuzování soutěže: Dítě s krašákem, šarplanincem nebo tornjakem, O nejlepší pár krašáků, šarplaninců nebo tornjaků, Nejlepší chovatelská skupina. Tyto soutěže jsou bez poplatku. (V soutěži párů nemusí! být oba psi v majetku jednoho vystavovatele.) Dohlásit lze ještě v kruhu v době přejímky PŘED ZAHÁJENÍM posuzování.

Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, R. CAC ČR, Nejlepší mladý jedinec – BOJ (soutěží pes a fena, kteří získali CAJC), Nejlepší dospělý  pes a Nejlepší dospělá fena  (soutěží CAC), Nejlepší veterán plemene  - BOV (mezi nejlepším veteránem psem a fenou), Nejlepší z čestných tříd za plemeno – soutěží vítěz třídy čestné pes a fena), BOB (soutěží Nejlepší pes a Nejlepší fena, BOJ a BOV a Nejlepší z čestných tříd za plemeno), BOS –  získává soutěžící o BOB opačného pohlaví než je BOB.

Další tituly jen pokud se na výstavu přihlásí více než jedno plemeno: Juniorský vítěz Berouna 2023 (soutěží BOJ), Nejlepší z čestných tříd Berouna 2023 (soutěží Nej čestných tříd plemene), Veterán vítěz Berouna 2023 (soutěží BOV). Vítěz Berouna 2023 (soutěží  BOB)
Udělení titulů není nárokové. Pro titul šampion ČR platí ustanovení ČMKU.

Veterinární předpisy:
1. Všechna zúčastněná zvířata musí mít s sebou očkovací průkaz psa, ověřující jejich totožnost, zdravotní stav a v němž bude dále uvedeno, že: pes je v imunitě proti vzteklině.
2. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení: K přihlášce je třeba přiložit také kopii průkazu původu. Pokud chcete zařadit psa/fenu do třídy vítězů nebo čestné, s přihláškou přiložte kopii diplomu šampiona nebo kopii titulu Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz klubové výstavy, Vítěz speciální výstavy.
U štěňat, u kterých ještě nebyl průkaz vydán, připište poznámku: požádáno + tetovací číslo (uvedeno většinou ve smlouvě o prodeji)
- podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru.
- výstava je přípustná všem psům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy
- pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem či vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa
- volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem
- z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru.
- v případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů s výstavou
- neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku, odhlásit se z výstavy s nárokem na vrácení poplatku lze pouze do data druhé uzávěrky
- vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu, se zveřejněním výsledků výstavy

Protest: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tedy pro porušení propozic výstavy nebo výstavních předpisů. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 700 Kč řediteli výstavy v průběhu posuzování.

Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel.

Další důležité informace:
Výstava bude při pěkném počasí venku, při nepříznivém počasí v hale. Dáme vědět dopředu. V hale je umělý trávník a je třeba tam dodržovat určité podmínky, abychom ho naší výstavou nezničili.

UBYTOVÁNÍ: v Dog Academy je dvanáct zateplených chatek, vytápění přidaným radiátorem. Objednávejte ubytování přes web Dog Academy ZDE .
V areálu je klubovna, kde domluvíme občerstvení.
Parkování u areálu