INFORMACE

Soutěž VYŠPLÁPNI SI (se svým šarplanincem, krašákem, tornjakem)
INFORMACE K PLATBĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:
Pro rok 2023 zůstávají v dosavadní výši nejméně 500 Kč (horní hranice záleží na uvážení člena), rodinný příslušník nejméně 300 Kč.  Číslo účtu 882623399/0800 . Variabilní symbol, tedy Vaše členské číslo, najdete v seznamu členů - aktualizovaný je  ZDE